Arkiv

2023

19 juni

Styrelsemöte - Konstituerande

Föreningsstämma - Det var 9 fastigheter som var representerade när föreningen höll sin elfte föreningsstämma på Ragnerudssjöns Camping och Stugby. Projektet "Tilläggsanslutningar" till vårt ordinarie fibernät är slutrapporterat till Jordbruksverket. Vi väntar på slutredovisning av stödpengar. Förslaget på nya stadgar godkändes och de nya stadgarna ligger ute här på hemsidan. Vi måste teckna nytt serviceavtal med entreprenör våren 2024, då vårt tidigare avtal är uppsagt.   

12 april

Styrelsemöte - Genomgång av handlingar inför föreningsstämman 2023-06-19

Aktuell lägesrapport

18 januari

Styrelsemöte - Arbetsordning och Förvaltningsplanen tog stor del av mötet. Besiktning av de nya tilläggsanslutningar är bokad till 24 januari. 

2022

20 juni

Styrelsemöte - Konstituerande

Föreningsstämma - Det var 13 fastigheter som var representerade när föreningen höll sin tionde föreningsstämma på Ragnerudssjöns Camping och Stugby. Vi har anslutit 15 nya fastigheter under året. Nytt  grupptjänsteavtal har tecknats med Telia. Långvarig process har påbörjats från högre ort om Skatteverkets syn på att momsbelägga insatser till fiberföreningar. 

23 maj

Styrelsemöte - Genomgång av handlingar inför föreningsstämman 2021-06-20

Aktuell lägesrapport


2021

10 oktober

Vi har fått ytterligare två fastigheter som vill ansluta till vår fiber. Uppdatering om antal Tripple avtal som skall tecknas med Telia

28 juni

Styrelsemöte -  Konstituerande

Föreningsstämma - Det var 17 fastigheter som var representerade när föreningen höll sin nionde föreningsstämma på Ragnerudssjöns Camping och            Stugby. Beslut togs om nytt femårigt avtal Tripple Play med Telia

12 maj

Öppnande av anbud för entreprenad. Beslut om entreprenör för att ansluta 13 nya fastigheter

5 maj

Styrelsemöte - Genomgång av handlingar inför föreningsstämman 2021-06-28

Nya efteranslutningar - Aktuell lägesrapport

2020

30 november

Styrelsemöte - Nya efteranslutningar. Länsstyrelsen har godkänt att vi får bidrag från Landsbygdsprogrammet för planerad utbyggnad

14 juni

Styrelsemöte -  Konstituerande

Föreningsstämma - Det var 12 fastigheter som var representerade när föreningen höll sin åttonde föreningsstämma på Ragnerudssjöns Camping och            Stugby


17 mars                                                                                                                                                                                                                                             Styrelsemöte - Genomgång av handlingar inför föreningsstämman juni 2020. Ställningstagande om förfrågan till övriga i området som ej valde fiber vid föreningens start. Nya medel finns till förfogande från Länsstyrelsen under en kort tid. Styrelsen enas om att efterfråga intresse från dessa fastighetsägare som sa nej då.2019

11 december   

Styrelsemöte - Genomgång av arbetsgruppens arbete med GDPR

16 juni

Styrelsemöte -  Konstituerande

Föreningsstämma - Det var 11 fastigheter som var representerade när föreningen höll sin sjunde föreningsstämma på Ragnerudssjöns Camping och                Stugby

15 maj

Styrelsemöte - Genomgång av handlingar inför föreningsstämman 2019-06-16

2018

23 oktober    

Styrelsemöte - Förstärkning av fibernätet diskuterades

26 juni

Styrelsemöte -  konstituerande

Föreningsstämma - Detta var föreningens sjätte föreningsstämma och åtta fastigheter var representerade

30 maj  

Styrelsemöte – Genomgång av bokslutet för 2017

21 maj

Styrelsemöte – Genomgång inför föreningsstämman 2018-06-26

2017

10 december

Styrelsemöte – Uppdatering och och information om händelser sedan maj 2017

14 maj

Styrelsemöte -  Konstituerande

Föreningsstämma - Endast 11 fastigheter var representerade när föreningen höll sin femte ordinarie föreningsstämma på Ragnerudsjöns Camping och Stugby

23 april

Styrelsemöte – Genomgång inför föreningsstämman 2017-05-14

10 januari   

Styrelsemöte – Revidering av beslutet –Vad skall en ny medlem betala vid inträde i vår förening

 

2016

16 oktober

Styrelsemöte – Utökning av fiberanslutningar

9 juli

Styrelsemöte – Genomgång av fakturahantering

20 mars

Styrelsemöte - Konstituerande 

Föreningsstämma - 16 fastigheter var representerade när föreningen höll sin fjärde ordinarie föreningsstämma på Allégården i Högsäter.   

Sammanställning över projektet och kallelse hade skickats ut via mail till de som har det samt via postgång till övriga

 

10 februari  

Styrelsemöte -  Genomgång inför föreningsstämman 2016-03-20.

2015

1 december

Styrelsemöte - Beslut om att ansluta sig till SMS tjänst. SMS skickas ut vid driftproblem.%MCEPASTEBIN%

5 november 

Styrelsemöte – Slutlig debitering av insats – Fibernätet är klart

8 september

Styrelsemöte – Framtida debiteringar till medlemmarna

22 juni

Styrelsemöte - Konstituerande           

Föreningsstämma - Denna hölls på Ragnerudsjöns Camping och Stugby. Ett 40-tal medlemmar kom på stämman. Information om projektet hade             tidigare skickats ut till alla medlemmar i samband med kallelsen till stämman och under denna kväll fanns nu möjlighet att ställa frågor om oklarheter.               Efter stämman deltog Telia och Zitius representanter. Bl.a fick man lyssna på aktuell information från Telia. Routrar, tv och telefoniboxar delades ut.

21 juni  

Styrelsemöte – En sista genomgång inför Föreningsstämman 2015-06-22

1 juni

Styrelsemöte – Genomgång inför Föreningsstämman.

7 maj

Besiktning av nod och skåp. Bevis på att utförande skett på det sätt som angivits i förfrågningsunderlaget som entreprenören svarade på och godtog.

4 maj

Styrelsemöte - Genomgång om fakturahantering – Vilka möjligheter finns det att välja på i framtida utskick av fakturor

27 april 

Möte med Telia och Zitius. Möte om framtida tjänster från Telia.

Slutbesiktning från Länsstyrelsen. Vi fick godkänt här – Vår ansökan om bidrag får ej några avdrag – Vi får 100% bidrag på det vi ansökt om.

13 april

Styrelsemöte - Slutrapport har skickats till Länsstyrelsen. Föreningen kommer att skicka in anbud på Färgelandas kommuns förfrågan.

16 februari

Styrelsemöte - Genomgång av förfrågningsunderlag från Färgelanda kommun.

   

2014

14 december

Medlemsmöte där information gavs om ny tjänsteleverantör samt aktuellt status på projektet.

 

20 november 

Styrelsemöte - Genomgång inför medlemsmöte 2014-12-14.

3 november

Styrelsemöte - Tillsammans med Patrik Rhodén från Zitius (fd Quadracom). Riksnet är inte längre tjänsteleverantör av bredband och telefoni till föreningen

9 september

Styrelsemöte - Tillsammans med ambassadörena. Erfarenhetsutbyte – hur fungerade uppstarten av projektet.

28 augusti

Styrelsemöte - Beslut om att öppna bankkredit hos Dalslands Sparbank

12 augusti

Styrelsemöte - Genomgång över markavtal som fattas och abonnemangsavtal som hittills inlämnats

11 augusti   

Nu är projektet igång med start i Högsäter mot Bärby.

2 juli

Styrelsemöte - Tillsammans med ambassadörerna. Ambassadörerna informerade på mötet om hur många fastighetsägare som ännu ej blivit kontaktade och därmed ej fått information. Arbete fortsätter med detta.

13 maj

Styrelsemöte - Tillsammans med ambassadörerna. Entrepenör Ted Flink gav information och inspiration till ambassadörerna inför deras kommande kontakt med medlemmarna i sina respektive områden.

26 april

Styrelsemöte - Konstituerande 

Föreningsstämma - Hölls på Ragnerudsjöns Camping och stugby. 24 medlemmar deltog. Ordinarie styrelse valdes. Information om vad som händer framöver i projektet gavs av föreningens ordförande

26 februari

Avtal tecknas med Entrepenör Ted Flinks Gräv och Transport Fiberutbyggnad AB

17 februari

Möte med föreningens ambassadörer

2013

25 oktober

Avtal tecknas med KO (kommunikationsoperatör) Quadracom Networks

22 september

Ytterligare en Extra Föreningsstämma - Hölls för att få stadgeförändringen konfirmerad. 42 medlemmar deltog

12 september

Extra föreningsstämma - Hölls på Ragnerudsjöns Camping. Detta pga att föreningens stadgar måste revideras. 13 medlemmar deltog. Efter detta möte samlades ambassadörerna för genomgång av aktuellt läge på  avtalsteckningen av fastigheter

24 juni

Styrelsemöte - Konstituerande 

Föreningsstämma - Hölls i Allégården Högsäter. 36 medlemmar deltog. Ordinarie styrelse valdes. Styrelsens förslag till genomförande av fiberprojekt för Högsäters Fibers ek. förening bifölls och vi startar projektet.

13 april

Informationsmöte i Allégården Högsäter. Ca 55 personer kom och lyssnade intresserat på vad Alf Bonander hade att berätta om Larv-Längjums fiberförening och om vilka erfarenheter de hittills haft av sitt pågående fiberprojekt. Patrik Rohdén presenterade vilket tjänsteutbud Qmarket har att erbjuda. Entrepenör Ted Flink Gräv & Transport hade inbjudits att visa fiberkablar, skåp mm. samt fanns till hands och svarade på frågor om bl.a. grävning och andra praktiska detaljer. Man hade också möjlighet att teckna medlemskap i Högsäters Fiber ek. förening, vilket ett flertal gjorde denna dag.

25 mars

Kanalisationsstöd är beviljat från Länsstyrelsen

2012

29 november

Föreningen blir registrerad hos Bolagsverket

6 november

Föreningen bildad och interimsstyrelse utsedd