Vi har byggt ut vårt fibernät i föreningen. Med hjälp av stöd ur Landsbygdsprogrammet har nu ytterligare 15 fastigheter blivit anslutna till vårt fibernät. Slutfört våren 2023.


Viktig information (uppdaterat 2023-09-06)

 

Driftserviceavtalet är uppsagt

Vårt driftserviceavtal är uppsagt. Löper ut våren 2024. NSI från Åmål (Joakim Anderberg) via Ted Flink kommer fram till dess hjälpa till med servicen. Vi får sedan upphandla nytt avtal. 

Om du av misstag skadar fiberledningen kontakta först Iréne Örtengren eller Barbro Andersson så tar vi kontakt med entreprenör för snabb handläggning. Se kontaktuppgifter Flik Styrelse.  

 

SMS-tjänst.

Information om akuta driftproblem och även information om planerade driftunderhåll skickas numer ut som SMS till föreningens medlemmar / hyresgäster.
Det är viktigt att man har rätt mobiltelefonnummer registrerat hos föreningen om man vill ha SMS-information på detta sätt.
Tjänsten startades upp i dec. 2015 och har du inte fått något SMS från Högsäters fiber ännu så har vi fel telefonnummer i vårt register. Anmäl då rätt mobiltelefonnummer till vår mailadress: hogsatersfiber@gmail.com (eller till någon i styrelsen).

 

Telfonnummer till support:

020-20 20 70 (vardagar 08.00 - 17.00)

90 200 (övrig tid)


Skall du göra markarbeten?

Om du ska gräva på gården eller tomten kolla först med Ledningskollen var eventuella fiberslangar eller kablar är förlagda. Det kostar mycket att laga en avgrävd fiberslang. Utsättning och markering av förlagd slang är GRATIS.                        

Senaste engagemang och händelser  


2023-09-14 Betongprodukter Högsäter är först med att sponsra Högsäters Fiber

2023-06-19 Styrelsemöte konstituerande

2023-06-19 Föreningsstämma för år 2022

2023-04-12 Styrelsemöte

2023-01-18 Styrelsemöte

2022-06-20 Styrelsemöte konstituerande

2022-06-20 Föreningsstämma för år 2021

2022-05-23 Styrelsemöte

2021-10-10 Styrelsemöte

2021-06-28 Styrelsemöte konstituerande 

2021-06-28 Föreningsstämma för år 2020

2020-06-14 Styrelsemöte konstituerande