StyrelseOrdförande

Iréne Örtengren

0705-377 574

Kassör

Barbro Andersson

0705-237 092

Sekreterare

Barbro Andersson

0705-237 092

Ledamot

Leif Larsson

0703-140 531

Ledamot

Lennart Aronsson

0707-597 027

Ledamot

Erik Johansson

0739-766358

Suppleant

Roland Paulsson

0700-81 94 01

Suppleant

Martin Paulsson

0700-819 403

Valberedning

Anders Eriksson

0706-991 821

Protokoll

Föreningsstämma 2023-06-19>>>>

Föreningsstämma 2022-06-20>>>>                             Föreningsstämma 2021-06-28 >>>>

Föreningsstämma 2020-06-14>>>>

Föreningsstämma 2019-06-16 >>>>

Föreningsstämma 2018-06-26 >>>>

Föreningsstämma 2017-05-14 >>>>

Föreningsstämma 2016-03-20 >>>> 

Föreningsstämma 2015-05-22 >>>>

Föreningsstämma 2014-04-26 >>>> med bilaga >>>> 

Extra Föreningsstämma 2013-09-22 >>>>

Extra Föreningsstämma 2013-09-12 >>>>

Föreningsstämma 2013-06-24 >>>> med bilaga >>>>

Föreningens stadgar reviderade>>>>

Här är vi i styrelsen fr vänster


Martin, Roland, Lennart, Barbro, Iréne, Leif och Erik