Aktiviteter


2018-06-26 Föreningsstämman

Åtta medlemmar kom på årets Föreningsstämma som var förlagd till Ragnerudsjöns Camping och Stugby

2017-05-14 Föreningsstämman

Vi var endast 11 st som var närvarande på årets föreningsstämma. Här ser vi Maritta,Ted och Leif.

2015-06-22 Föreningsstämman

2015-06-22 -1
2015-06-22 -2


Vi var ca. 40 medlemmar som deltog på föreningsstämman 2015. Pernilla Lasu från Telia informerade om senaste nytt vad gällde Trippeltjänsten

Styrelsen blev uppmärksammad med blommor för sin helt ideella insats att ro detta projekt i hamn. (I storleksordning har det handlat om mellan 2500 – 3000 timmar av ideella timmar)


2015-05-07 ÅF besiktigar vår nod och våra skåp

Vi har haft besiktning av vår nod och våra skåp. Detta görs av en utomstående konsult som kontrollerar att all installation och allt material har skett efter de riktlinjer som stod i vårt förfrågningsunderlag som lades ut på Opic.com när vi upphandlade.

2015-05-07-2
2015-05-07-3

Här ser vi konsulten kolla Nodskåpet.

Sträckning av fiberdragningen kontrolleras tillsammans med några från styrelsen och entreprenören. Godkänt blev det efter hela dagen ute i fält.

2015-04-27 Monica Ek-Remmerth besökte oss på dagen och Information från Telia fick vi på kvällen

2015-04-27 dagen
2015-04-27

Här ser vi Monica Ek-Remmerth från Länsstyrelsen (Landsbygdsprogrammet) och Iréne Örtengren ordförande för vår förening. Monica förklarar här med denna symboliska gest att vi blivit godkända. Hon har tidigare under dagen besiktigat vårt fibernät och granskat vår redovisning och dokumentation.

Styrelsen och entreprenör samlades senare på kvällen tillsammans med representant/er från Telia och Zitius för en första genomgång om vad avtalet med Telia innehåller. En mer utförlig information om vad som ingår i avtalet måste skapas. Telia kommer att framställa ett informationsblad med denna information som vi sedan kan lämna till de som valt trippel play i vår förening.

2014-12-14 Medlemsmöte

Vi var ca 60 personer som deltog denna dag. Det blev ett jättebra möte då många frågor blev besvarade först och främst av KO:s representant Patrik Rhodén och entreprenören Ted Flinks representant Bengt Fredriksson. Här ser vi föreningens ordförande Iréne Örtengren och Patrik Rhodén i full aktion.

2014-09-23 Projektet fortskrider

Här har ytterligare en fastighet fått kabel indragen till sitt hus. Det är Ted Flinks anställda Andreas och Jonas som jobbar här.

 

Här har ytterligare en fastighet fått kabel indragen till sitt hus. Det är Ted Flinks anställda Andreas och Jonas som jobbar här.

 

2014-09-09 Styrelse och ambassadörsmöte

Styrelsen tillsammans med ambassadörerna håller på med uppföljning och fortsatt planering av fiberprojektet.

 


2014-08-11 Projektets uppstart

2014-08-11-1
2014-08-11-2

Så här kommer det att se ut ett tag framöver

2014-04-26 Föreningsstämman

2014-04-26-1
2014-04-26-2
2014-04-26-3
2014-04-26-4

Iréne läser upp årets Verksamhetsberättelse. Patril Rhodén från Quadracom svarar på frågor från medlemmarna. Greta beundrar den fina ordförandeklubban. Mycket finns att diskutera efter att årets stämma är avslutad

 

2013 i oktober Inkommna anbud som Kommunikationsoperatör öppnas

Ordförande Iréne öppnar det första anbudsbrevet

Högsäters Fiber ekonomisk förening
mail: hogsatersfiber@gmail.com
hemsida: hogsatersfiber.se
org.nr: 769625-5913
BG: 159-9620