Arkiv

2018

maj 30 Styrelsemöte – Genomgång av bokslutet för 2017
maj 21 Styrelsemöte – Genomgång inför föreningsstämman 2018-06-26
———-

2017

dec 10 Styrelsemöte – Uppdatering och och information om händelser sedan maj 2017
maj 14 Konstituerande styrelsemöte
Föreningsstämma. Endast 11 fastigheter var representerade när föreningen höll sin femte ordinarie föreningsstämma på Ragnerudsjöns Camping
apr 23 Styrelsemöte – Genomgång inför föreningsstämman 2017-05-14
jan 10 Styrelsemöte – Revidering av beslutet –Vad skall en ny medlem betala vid inträde i vår förening
———–

2016

okt 16 Styrelsemöte – Utökning av fiberanslutningar
jul 09 Styrelsemöte – Genomgång av fakturahantering
mar 20 Konstituerande styrelsemöte
Föreningsstämma. Endast 16 fastigheter var representerade när föreningen höll sin fjärde ordinarie föreningsstämma på Allégården i Högsäter. Sammanställning över projektet och kallelse hade skickats ut via mail till de som har det samt via postgång till övriga.
feb 10 Styrelsemöte. Genomgång inför föreningsstämman 2016-03-20.
———–

2015

dec 01 Styrelsemöte. Beslut om att ansluta sig till SMS tjänst. SMS skickas ut vid driftproblem.
nov 05 Styrelsemöte – Slutlig debitering av insats – fibernätet är klart
sept 08 Styrelsemöte – framtida debiteringar till medlemmarna
jun 22 Konstituerande styrelsemöte
jun 22 Föreningsstämma hölls på Ragnerudsjöns Camping. Ett 40-tal medlemmar kom på stämman. Information om projektet hade tidigare skickats ut till alla medlemmar i samband med kallelsen till stämman och under denna kväll fanns nu möjlighet att ställa frågor om oklarheter. Efter stämman deltog Telia och Zitius representanter. Bl.a fick man lyssna på aktuell information från Telia. Routrar, tv och telefoniboxar delades ut.
jun 21 Styrelsemöte – en sista genomgång inför Föreningsstämman 22/6
jun 01 Styrelsemöte – genomgång inför Föreningsstämman.
maj 07 Besiktning av nod och skåp. Bevis på att utförande skett på det sätt som angivits i förfrågningsunderlaget som entreprenören svarade på och godtog.
maj 04 Styrelsemöte. Genomgång om fakturahantering – vilka möjligheter finns det att välja på i framtida utskick av fakturor.
apr 27 Möte med Telia och Zitius. Möte om framtida tjänster från Telia.
apr 27 Slutbesiktning från Länsstyrelsen. Vi fick godkänt här – vår ansökan om bidrag får ej några avdrag – vi får 100% bidrag på det vi ansökt om.
apr 13 Styrelsemöte. Slutrapport har skickats till Länsstyrelsen. Föreningen kommer att skicka in anbud på Färgelandas kommuns förfrågan.
feb 16 Styrelsemöte. Genomgång av förfrågningsunderlag från Färgelanda kommun.
————

2014

dec 14 Medlemsmöte där information gavs om ny tjänsteleverantör samt aktuellt status på projektet.
nov 20 Styrelsemöte. Genomgång inför medlemsmöte 2014-12-14.
nov 03 Styrelsemöte tillsammans med Patrik Rhodén från Zitius (fd Quadracom). Riksnet är inte längre tjänsteleverantör av bredband och telefoni till föreningen.
sep 09 Styrelsemöte tillsammans med ambassadörena. Erfarenhetsutbyte – hur fungerade uppstarten av projektet.
aug 28 Styrelsemöte. Beslut om att öppna bankkredit hos Dalslands Sparbank.
aug 12 Styrelsemöte. Genomgång över markavtal som fattas och abonnemangsavtal som hittills inlämnat
aug 11 Nu är projektet igång med start i Högsäter mot Bärby.
jul 02 Styrelsemöte tillsammans med ambassadörerna. Ambassadörerna informerade på mötet om hur många fastighetsägare som ännu ej blivit kontaktade och därmed ej fått information. Arbete fortsätter med detta.
maj 13 Styrelsemöte tillsammans med ambassadörerna. Entrepenör Ted Flink gav information och inspiration till ambassadörerna inför deras kommande kontakt med medlemmarna i sina respektive områden.
apr 26 Föreningsstämma hölls på Ragnerudsjöns Camping. 24 medlemmar deltog. Ordinarie styrelse valdes. Information om vad som händer framöver i projektet gavs av föreningens ordförande.
feb 26 Avtal tecknas med Entrepenör Ted Flinks Gräv och Transport Fiberutbyggnad AB
feb 17 Möte med föreningens ambassadörer
————

2013

okt 25 Avtal tecknas med KO (kommunikationsoperatör) Quadracom Networks
sep 22 Ytterligare en Extra Föreningsstämma hölls för att få stadgeförändringen konfirmerad. 42 medlemmar deltog
sep 12 Extra föreningsstämma hölls på Ragnerudsjöns Camping. detta pga att föreningens stadgar måste revideras. 13 medlemmar deltog. Efter detta möte samlades ambassadörerna för genomgång av aktuellt läge på  avtalsteckningen av fastigheter.
jun 24 Föreningsstämma hölls i Allégården Högsäter.  36 medlemmar deltog. Ordinarie styrelse valdes. Styrelsens förslag till genomförande av fiberprojekt för Högsäters Fibers ek. förening bifölls och vi startar projektet.
apr 13 Informationsmöte i Allégården Högsäter. Ca 55 personer kom och lyssnade intresserat på vad Alf Bonander hade att berätta om Larv-Längjums fiberförening och om vilka erfarenheter de hittills haft av sitt pågående fiberprojekt. Patrik Rohdén presenterade vilket tjänsteutbud Qmarket har att erbjuda. Entrepenör Ted Flink Gräv & Transport hade inbjudits
att visa fiberkablar, skåp mm. samt fanns till hands och svarade på frågor om bl.a. grävning och andra praktiska detaljer. Man hade också möjlighet att teckna medlemskap i Högsäters Fiber ek. förening, vilket ett flertal gjorde denna dag.
mar 25 Kanalisationsstöd är beviljat från Länsstyrelsen
————

2012

nov 29 Föreningen blir registrerad hos Bolagsverket
nov 06 Föreningen bildad och interimsstyrelse utsedd