Tjänster

Trippeltjänsten hos Telia

Vi har 104 st medlemmar (inkl. hyresgäster) som valt ett trippel abonnemang hos Telia.
Detta tecknades via ett Abonnemangsavtal >>> som skickades ut till alla medlemmar i föreningen. Avtalet är tecknat för fem år hos Telia och är fördelaktigt i pris.

Några av föreningens medlemmar har ställt följande frågor:

Kan man avbeställa trippeltjänsten hos Telia?
Svar: Nej det går inte. Föreningen är bunden att betala för dessa 104 st trippeltjänster i fem år till Telia.

Har man någon möjlighet att avbryta ett trippelabonnemang?
Svar: Ja – det går under följande förutsättningar:

1)  Säljer man sin fastighet och den nye ägaren vill ta över det förmånliga abonnemanget – då går det bra.

2) Byte av hyresgäst – ny hyresgäst vill överta abonnemanget. Det går också bra.

Trippelabonnemanget är knutet till fastighetsadressen.
Vid ägarbyte / byte av hyresgäst ta alltid kontakt med någon i styrelsen eller via mail.
Mailadress: hogsatersfiber@gmail.com