Aktiviteter

2017-05-14 Föreningsstämman

Vi var endast 11 st som var närvarande på årets föreningsstämma. Här ser vi Maritta,Ted och Leif.

2015-06-22 Föreningsstämman

Vi var ca. 40 medlemmar som deltog på föreningsstämman 2015. Längst fram ser vi Pernilla Lasu från Telia som informerar om senaste nytt vad gäller Trippeltjänsten

 

Styrelsen blev uppmärksammad med blommor för sin helt ideella insats att ro detta projekt i hamn. (I storleksordning har det handlat om mellan 2500 – 3000 timmar av ideella timmar)

 

Trådlös router och boxar för TV och Telefon lämnades ut. Här ser vi Jörgen som fått sina paket i kassen. Han skall nu hem för att starta upp sitt avtal med Telia.

2015-05-07 ÅF besiktigar vår nod och våra skåp

Vi har haft besiktning av vår nod och våra skåp. Detta görs av en utomstående konsult som kontrollerar att all installation och allt material har skett efter de riktlinjer som stod i vårt förfrågningsunderlag som lades ut på Opic.com när vi upphandlade.

Här ser vi konsulten tillsammans med några från styrelsen och entreprenören. Godkänt blev det efter hela dagen ute i fält.

2015-04-27 (kvällen) Information från Telia

Styrelsen och entreprenör har samlats tillsammans med representant/er från Telia och Zitius för en första genomgång om vad avtalet med Telia innehåller. En mer utförlig information om vad som ingår i avtalet måste skapas. Telia kommer att framställa ett informationsblad med denna information som vi sedan kan lämna till de som valt trippel play i vår förening.

2015-04-27 Monica Ek-Remmerth besökte oss

Här ser vi Monica Ek-Remmerth från Länsstyrelsen (Landsbygdsprogrammet) och Iréne Örtengren ordförande för vår förening. Monica förklarar här med denna symboliska gest att vi blivit godkända. Hon har tidigare under dagen besiktigat vårt fibernät och granskat vår redovisning och dokumentation.

2014-12-14 Medlemsmöte

Vi var ca 60 personer som deltog denna dag. Det blev ett jättebra möte då många frågor blev besvarade först och främst av KO:s representant Patrik Rhodén och entreprenören Ted Flinks representant Bengt Fredriksson. Här ser vi föreningens ordförande Iréne Örtengren och Patrik Rhodén i full aktion.

 

2014-09-23 Projektet fortskrider

Här har ytterligare en fastighet fått kabel indragen till sitt hus. Det är Ted Flinks anställda Andreas och Jonas som jobbar här.

2014-09-09 Styrelse och ambassadörsmöte

Styrelsen tillsammans med ambassadörerna håller på med uppföljning och fortsatt planering av fiberprojektet.

 

Här kommer bilder från projektets uppstart 2014-08-11

Här ser vi bl.a. Ted Flink och styrelsens suppleant Roland Paulsson i aktion (video)
Se video här!

 

Så här kommer det se ut framåt några månader.

 

Bilder från Föreningsstämman 2014-04-26

Iréne Örtengren läser upp årets Verksamhetsberättelse

 

Patrik Rhådén från Quadracom svarar på frågor från medlemmarna

 

En medlem beundrar den fina ordförandeklubban

 

Årets föreningsstämma är avslutad och det finns mycket att diskutera runt kommande aktiviteter

 

Öppnande av inkomna anbud Kommunikationsoperatör (KO)

Här öppnas ett inkommet anbud av ordförande Iréne Örtengren