Medlem

I dagsläget är vi 118 medlemmar i föreningen.
Föreningens stadgar finns här >>>

Är du intresserad och vill ansluta din fastighet till vårt fibernät så kontakta någon i styrelsen.